19th NATUR BIENNALE

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Author: Tom Søndergaard Titel:Møns klint

Biennalen, print og digital, afholdes af Photographic Society of Oman, der løber fra 18. maj med ’closing date for entries’ og til 24. oktober med ’prints returned with catalouges’.

Den dato du skal koncentrere dig om er deadline for digital fremsendelse for begge kategorier med WeTransfer.com til min mail adresse annfinn@mail123.dk28. marts.

Lunten er lidt længere end sidst men temaet har været kendt siden juni 2017 som værende ’Dansk kystnatur’.

Billedstørrelse for print 40 x 30 cm, horisontalt eller vertikalt, jpg, 300 dpi og kompression 12.
Billedstørrelse for digital er minimum 2400 pixels for længste led, jpg, 300 dpi og kompression 10

Billeder skal være i overensstemmelse med FIAP’s definition af Nature Photography.

Billederne bedømmes i anonymiseret form.

For print kategori sørger SDF Udland sørger for samlet sæt print, i alt 10 stk, ét pr. autor. Men du er velkommen til at indsende 3 billeder så bedømmelsesudvalget har noget at arbejde med.

For digital kategori fremsender SDF Udland 20 billeder, maksimalt to pr. autor. Du er velkommen til at sende 4 billeder til bedømmelsesudvalget.

Filer mærkes med ’P’ for print og ’D’ for digital, dertil titel og dit navn.

Hvert udtaget billede tildeles 10 SDF point.

Medlemmerne af bedømmelsesudvalget er Finn Nielsen og Peter Birk.

Der er ingen gebyr for deltagelse.

Finn E. Larsen
SDF Udland
2018-02-01

Social Share