Indkaldelse til SDF Generalforsamling

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 

Indkaldelse til SDF Generalforsamling den 27. September, 2020, kl. 11.00

SDF-generalforsamling har været udskudt pga. COVID-19, og først nu har vi været i stand til at melde en dato ud. Den 27. september afholdes SDF generalforsamling på Risingskolen, Risingsvej 25, 5000 Odense C. OBS! Du skal benytte skolens indgang fra Glentevej, da vi skal være i festsalen, som ligger til højre for parkeringspladsen ved indgangen.

Dagsorden på Generalforsamling:
a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
b: Valg af referent
c: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
d: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse, klik her for download
e: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
f: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3
g: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse, klik her for download
h: 1. Valg af formand (ønsker genvalg) og to bestyrelsesmedlemmer
2. Valg af revisor
3. Valg til udvalg
I. Eventuelt - der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning

NB! Returbilleder fra Den Nationale kan afhentes på dagen.

 

Social Share