Udenlandske konkurrencer og titler

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
MP - 1403 Fotograf Leif Alveen Horses and trees 103 Guld

Fotograf: Leif Alveen Titel: Horses and trees 103   
   Som medlem af SDF er det også muligt at deltage i udenlandske konkurrencer. SDF har et nært samarbejde med FIAP og har en såkaldt "Liaison Officer", dvs. en person der er bindeled mellem FIAP og SDF. Det er IKKE et krav, at man er medlem af SDF for at deltage i en udenlandsk salon under FIAP.

Denne person varetager al kontakt med FIAP, og er også den person, der står for det praktiske, når de enkelte fotografer (autorer) skal søge om deres FIAP titler.

Du kan læse mere om FIAP og SDF udland under menupunktet udland.

PSA er et andet og meget anerkendt forbund, et forbund som SDF ikke har et formelt samarbejde med, og kræver således ikke medlemskab af SDF.
I Danmark har PSA også en landekontakt, som kan kontaktes hvis man har spørgsmål.

FIAP er er en organisation for landsforbund og direkte medlemskab (ILFIAP), mens PSA alene er direkte medlemskab.

Det betyder, at den enkelte fotograf selv skal varetage kontakt og ansøgninger til PSA, og ikke mindst forstå systemet, som kan virke kompliceret til at begynde med. Der er dog flere danskere, der kan yde hjælp med dette, og der er megen hjælp at hente hos de forskellige PSA instanser.

Derudover er der en hel del andre mindre forbund, vi vælger dog at vejlede omkring de mest benyttede.

Det er UTROLIG vigtigt, at man som fotograf læser reglerne - og forstår reglerne - inden man går i gang. Det kan klart anbefales at have en målsætning, og ikke mindst at man har system i sin konkurrencedeltagelse. Du bør som konkurrencedeltager som minimum holde styr på dine konkurrencer i et regneark - kan du lave en database, er det endnu bedre. Liaison officeren kan informere om hvilke oplysninger, regnskabet som minimum skal indeholde.

I denne vejledning bruges begrebet "TITEL" til at fortælle om anerkendelser du kan opnå og "VÆRKER" er de billeder du frembringer og disse "VÆRKER" giver du et "NAVN". Andre steder end denne vejledning vil du ofte opleve at titel er det samme som navn, da titel på dansk kan betyde både et navn på et billede og en opnået anerkendelse.

Der er en grundlæggende forskel på FIAP og PSA.

I FIAP er reglerne grundlæggende, at man skal lave nye værker, deltage i konkurrencer i nye lande og deltage i stadig flere saloner og naturligvis have antagelser samt præmier.

I PSA handler det primært om, at man laver mange nye værker og deltage i flere meget stramt definerede kategorier, og det handler mindre om at få MEGA mange antagelser med hvert billede.

I PSA er antallet at lande og saloner ikke relevant for din vej mod titler, ej heller er antallet af guld, sølv, bronze eller diplomer en parameter.

Derudover er der en anden meget væsentlig forskel på de to forbund. FIAP ændrer relativt ofte, deres regelsæt og nogle gange endda med tilbagevirkende kraft, der kan medføre tab af investering uden chance for godtgørelse.

PSA's regelsæt ændres ret sjældent, ganske givet da det er enkelt og er bygget op omkring det at producere værker, mere end det er bygget op omkring volumen i antagelser, lande, saloner og medaljer.

For at udnytte din investering bedst mulig også mht. til fremtiden, anbefales det, at du deltager i Saloner der som minimum har både FIAP og PSA godkendelse og gerne flere godkendelser.

Der findes også Saloner (konkurrencer) med flere jureringer af de samme billeder, dette kaldes en circuit.

Note
Det lader til at FIAP i højere grad prioriterer økonomien end billede udviklingen, da kriterierne tvinger deltagere til at købe deltagelse i flere og flere saloner, bare for at få antagelser med nye værker. Dermed er såvel FIAP som den afholdende salon sikret en vis indtjening, for at folk kan opnå titler.

Inden du starter

Der bør være struktur og systematik, det letter både tingene for dig selv, og de der skal hjælpe dig til titlerne, når der skal ansøges.
Giv hvert billede et unikt NAVN, du må IKKE bruge dette NAVN til andre værkernogensinde igen.
2) Noter omhyggeligt hvilke kategorier dine billeder bliver antaget i.
3) Lav et regneark.
4) Noter omhyggeligt konkurrence nummer (patronage nummeret). Dette nummer er IKKE det samme i FIAP og PSA, selvom formatet er ens.
5) Noter omhyggeligt salon navn og land (husk at circuits består af flere saloner og numre - og lande).
6) Noter både FIAP og PSA salon godkendelses nummer (også SDF nummer for f.eks The Golden).

Vejen til den første titel

Det letteste er at vælge AFIAP, som dit første mål. Det betyder, at du pr. 1. januar 2016 skal opfylde følgende.

Din første FIAP antagelse skal være MERE end 1 år før den dag, du søger titlen.
Du skal have deltaget og fået antagelser i MINDST 15 internationale saloner, der er FIAP godkendte.
Disse SKAL være fordelt på MINDST 8 forskellige lande.
Du skal have MINDST 40 antagelser fordelt på MINDST 15 værker.
Af de 40 antagelser skal MINDST 4 være PRINT med 4 FORSKELLIGE værker.

DESUDEN skal du ved ansøgning finde 5 af dine værker, der har opnået MINDST 3 antagelser, disse skal sendes til FIAP som digitale filer.

Det kan ikke anbefales, at du fortsætter med at deltage, når du først har opfyldt kravene til din titel, dog er det en god ide at have lidt ekstra, ca. mellem 5 og 10% overhead. Vent derimod med at deltage, til du har fået diplomet på titlen, så kan du begynde at deltage igen uden at ”miste” antagelserne. I FIAP er det datoen for bedømmelse, som gælder som dato for salonen i denne sammenhæng, ikke sidste indsendelsesfrist. I PSA er der ikke noget stop ved indsendelse af ansøgninger, og derfor ikke noget tab.

At ansøge om en FIAP titel medfører et gebyr ved selve ansøgningen samt et gebyr for et ID kort. SDF Udland kan oplyse dig, om de aktuelle priser.

SDF Udland informere løbende om deadlines for ansøgninger og vejleder også omkring ansøgninger.

Et alternativ - eller supplement - PSA (The Photographic Society of America)

I PSA er titlerne anderledes struktureret. Her handler det i langt højere grad om at producere nye værker.

For at opnå din første PSA titel (QPSA), skal du samlet set have mindst 54 antagelser. Den næste titel kræver mere, således 288 antagelser fordelt på 96 værker, og det svarer i gennemsnit til at dine værker har 3 antagelser, men fordelingen er ikke væsentlig. Dette kan være en fordel, hvis man har enkelte værker, som klarer sig rigtigt godt. Da du SKAL have 96 titler, er det en stor fordel at holde en stadig produktion af nye værker.

PSA er struktureret markant anderledes. PSA er opdelt i DIVISIONS, hvor enkelte af disse har underklasser. Du kan opnå antagelser i hver DIVISION og/eller underklasse.

Systemet er opbygget ved at du ansøger om STAR certifikater, og de kan opnås i følgende størrelser
STAR
AWARD TITLER
(Minimum) ANTAGELSER
(Minimum)
1 6 18
2 12 36
3 24 72
4 48 144
5 96 288
Der findes 6 DIVISIONER i PSA, nogle med tilhørende underklasser

-Pictorial Print Division (PPD)
- Large Color Prints, op til 40x50cm (LCP)
- Large Monochrome Prints, op til 40x50cm (LMP)
- Small Color Prints, max. A4 størrelse (SCP)
- Small Monochrome Prints, max. A4 størrelse (SMP)
- Projected Image Division (PID)
- PID Color Class (PIDC)
- PID Monochrome Class (PIDM)
- Nature Division (ND)
- Photojournalism Division (PJD)
- Photo Travel Division (PTD)
- 3D Division (3DD)

Du skal være opmærksom på hvilke DIVISIONER, den afholdende salon har fået kategorierne PSA godkendt i.

Denne opdeling betyder for dig, at du kan samle STAR certifikater og sammenlægge disse på tværs af DIVISIONER og underklasser og derved opnå kriteriet for PSA titel.
Dokumenteringen af antagelser via certifikater danner nemlig basis for tildeling af titler i PSA.

Eksempel:

Du har deltaget i mange konkurrencer og har opnået i alt 144 antagelser med 48 titler inden for digital farve kategorien(PIDC).

Du har også være med i mange konkurrencer hvor naturkategorien (PSA ND) har været en del af konkurrencen og kan samle 24 forskellige titler med i alt 72 antagelse

Desuden er du meget berejst og har en forkærlighed for Photo Travel (PSA PTD), hvor du har opnået 36 antagelser med 12 forskellige titler.

Og du har også opnået 18 antagelser med 6 store Monokrome PRINT (PSA LMP) og 18 antagelser med 6 store Farve PRINT (PSA LCP)

Dermed har du opnået de 288 antagelser med 96 forskellige titler.

Der er en lille interessant krølle på PSA systemet, da det samme værk sagtens kan tælle i flere DIVISIONER på vej mod dine PSA titel.

Lad os antage at dine 6 FARVE PRINT (CPA) billeder OGSÅ er antaget i digital form i Digital farve (PIDC), og de på et andet tidspunkt i din karriere OGSÅ er antaget i Natur (ND) DIVISIONEN.

Så tæller de som selvstændige værker, og selvom der reelt ”kun” er 6 værker, tælles de som 18, da de er antaget i forskellige DIVISIONER.

Bemærk dog at der i divisionerne PTD og PJD er krav om ikke at manipulere sine billeder, som er næsten ligeså skrappe som for naturbilleder antaget under ND. Det kan derfor betale sig at have en version af et billede med mindst mulig manipulation til brug i disse, samt en version til brug generelt. Disse vil stadig være samme værk, og skal derfor have samme navn. Husk at læse reglerne hvis du er i tvivl.

Så man behøver ikke have 96 forskellige værker for at opnå den førte PPSA titlen.

Også i PSA systemet er der betaling. Du betaler hvor hver gang, du ansøger om STAR certifikater, og for din titel ansøgning. Til forskel fra FIAP er der flydende ansøgninger, og derfor ikke nogen deadline - du ansøger, når du er klar til det.

Modsat FIAP SKAL du melde dig ind i PSA og være medlem for at kunne opnå dine titler.

Har du deltaget i FIAP i mange år og opdager først nu denne mulighed, har PSA en mulighed for at du køber medlemskab med tilbagevirkende kraft og således kan benytte dine antagelser i de saloner, der også har haft PSA godkendelse. Det kan kun gøres 1 gang i din PSA karriere. Prisen er omkring den halve af normalt medlemskab for perioden.

Spørgsmål for FIAP rettes til SDF udland. For PSA kan man få hjælp til sine spørgsmål hos lande-kontakten for PSA, Leif Alveen, på leifalveen@gmail.com.

Artikel er opdateret januar 2020.
SDF Udland
Finn E. Larsen

Social Share